Swasthache 21 Mantra - Part 1 - Dr. Shri Balaji Tambe

Add to cart
  • Description

 ayurvedic garbh sanskar ebook free downloadTAKE 10 DAYS * TO DELIVER OUT OF INDIA*

 

garbh sanskar,garbh sanskar,garbh sanskar songs,garbh sanskar online,garbh sanskar balaji tambe mp3,garbh sanskar mp3,garbh sanskar music,garbh sanskar book balaji tambe,garbh sanskar songs balaji tambe,garbh sanskar wiki,garbh sanskar pooja

      

      

Product Description

स्वास्थ्याचे २१ ’ंत्र - भाग १ (शरीरसंतुलनाचे १४): लेखन : डॉ. बालाजी तांबे : भाग १ - या पुस्तकात २१ ’ंत्रांपैकी पहिले १४ ’ंत्र सांगितलेले आहेत. स्वास्थ्याची व्या‘या करताना तान दोष, सात धातू, तीन ’ल, अग्नी अशा १४ गोष्टींचे संतुलन आयुर्वेदाला अपेक्षित आहे. या सर्वांची ’ाहिती व ते आचरणात यावे म्हणून काय करावे याचा ऊहापोह या पुस्तकात केलेला आहे.

Offer

1 . COD : Buy More than Rs. 401 and Get COD & Shipping Free
2 . Prepaid : Buy More than Rs. 201 and Get Delivery free