Vata Vyadi - Dr. Shri Balaji Tambe

Add to cart
  • Description

 ayurvedic garbh sanskar ebook free downloadTAKE 10 DAYS * TO DELIVER OUT OF INDIA*

 

garbh sanskar,garbh sanskar,garbh sanskar songs,garbh sanskar online,garbh sanskar balaji tambe mp3,garbh sanskar mp3,garbh sanskar music,garbh sanskar book balaji tambe,garbh sanskar songs balaji tambe,garbh sanskar wiki,garbh sanskar pooja

      

      

Product Description

वातव्याधी

लेखन : डॉ. बालाजी तांबे

पृष्ठसंख्या :१२६ 

आकार : ५.५ x ८.५

वाढत्या वयाबरोबर प्रकृतीध्ये वातदोष उत्पन्न होऊ लागतो त्यामुळे अनेकांना वातविकारांना सामोरे जावे लागते, त्याचबरोबर वातदोषाचे असंतुलन होईल अशा आहार-विहारामुळेही वातदोष आणि वातविकार वाढतात. अशा दृष्टीने वातविकारांची संप्राप्ती, वातविकारांवरचे उपचार सजून घ्यावेत ह्या दृष्टीने ही पुस्तिका. साधारणतः सर्व प्रकारच्या, परिचयाच्या व सर्वसामान्यपणे आढळणार्‍या सर्व वातविकारांची माहिती व औषधोपचार ह्या पुस्तिकेतून मिळू शकतील.

Offer

1 . COD : Buy More than Rs. 401 and Get COD & Shipping Free
2 . Prepaid : Buy More than Rs. 201 and Get Delivery free

Payment, Shipping and Tax Info