Add to cart
  • Description

      

      

Product Description

श्री गीतायोग - शोध ब्रह्मविद्येचा -  अध्याय - पहिला, दुसरा, तिसरा, चौथा, 

अध्याय पाचवा - कार्मसंन्यासयोग, अध्याय सहावा - आत्मसंयमयोग, 

अध्याय सातवा - ज्ञानविज्ञानयोग, अध्याय आठवा -अक्षरब्रह्मयोग,

अध्याय नववा - राजविद्याराजगुह्ययोग 

 

- डॉ. श्री बालाजी तांबे

२१व्या शतकाचा संदर्भ ठेवून, भगवद्गीतेच्या श्लोकांचे विवेचन. 

सध्याच्या तणावग्रस्त परिस्थितीत व नःस्थितीत सुखशांती व अंति कल्याणाची विद्या देणारी ब्रह्मविद्या या चिंतनातून आपल्यासमोर उलगडली जाते. 

Product Features

Offer

1 . COD : Buy More than Rs. 401 and Get COD & Shipping Free
2 . Prepaid : Buy More than Rs. 201 and Get Delivery free