Gitayog Shodh Brahmavidyecha Adhyay 9 - Dr. Shri Balaji Tambe

Add to cart
  • Description

      

      

Product Description

श्री गीतायोग - शोध ब्रह्मविद्येचा - अध्याय नववा - राजविद्याराजगुह्ययोग 

डॉ. श्री बालाजी तांबे

२१व्या शतकाचा संदर्भ ठेवून, भगवद्गीतेच्या श्लोकांचे विवेचन. 

सध्याच्या तणावग्रस्त परिस्थितीत व नःस्थितीत सुखशांती व अंति कल्याणाची विद्या देणारी ब्रह्मविद्या या चिंतनातून आपल्यासमोर उलगडली जाते.

Offer

1 . COD : Buy More than Rs. 401 and Get COD & Shipping Free
2 . Prepaid : Buy More than Rs. 201 and Get Delivery free