Gitayog, Shodh Brahmavidyecha - Adhyay 8 - Dr. Shri Balaji Tambe

Add to cart
  • Description

      

      

Product Description

श्री गीतायोग - शोध ब्रह्मविद्येचा - अध्याय आठवा -अक्षरब्रह्मयोग 

डॉ. श्री बालाजी तांबे

२१व्या शतकाचा संदर्भ ठेवून, भगवद्गीतेच्या श्लोकांचे विवेचन. 

सध्याच्या तणावग्रस्त परिस्थितीत व नःस्थितीत सुखशांती व अंति कल्याणाची विद्या देणारी ब्रह्मविद्या या चिंतनातून आपल्यासमोर उलगडली जाते