Arogya Subhashit - Dr. Smt. Veena Tambe

Add to cart
  • Description

      

      

Product Description

आरोग्य सुभाषित , लेखन : डॉ. सौ. वीणा तांबे , सहज पाठांतरासाठी व लक्षात राहण्यासारखे श्लोक. रोजच्या जीवनासाठी उपयोगी पडणारे निय’, तत्त्वे ज्या श्लोकां’ध्ये स’जावलेली आहेत अशा श्लोकांचा संग‘ह. ’ूळचा संस्कृत श्लोक, अर्थ व विवरण यात स’ाविष्ट केलेले आहे.